top of page
Screen Shot 2020-09-01 at 12.19.53 AM.pn

ADDRESS:

Shop 3SB1-9 Số 2 Mỹ Viên, Chung Cư
Mỹ Viên, P. Tân Phú Q7, HCMC

HOURS:

8:00 AM - 9:00 PM 

CONTACT:

Ngoài ra bạn có thể order Delivery & Giao Hàng

qua GRABFOOD, VIETNAMMM, NOW & BAEMIN

  • Facebook
  • Instagram

vegan RESTAURANT -Futuristic food

100% vegan & 100% cruelty-free

A Man Preparing a Salad

100% VEGAN & 100% PLANT-BASED

MENU

bottom of page